Slovak (SR)Hungarial (HU)

Aktuality

 

Zapojte sa do ankety v rámci projektu LIFE Energia v krajine – elektrické vedenia a ochrana prioritných druhov vtákov v územiach Natura 2000. Pomôžete tak získať dôležité informácie pre našu prácu a overenie vplyvu projektových aktivít. Anketa je určená pre širokú verejnosť. Každý, kto vyplní a odošle dotazník, bude zaradený do žrebovania o sedem zaujímavých propagačných cien.  Ďakujeme.

 

Prejsť na dotazník - https://docs.google.com/forms/d/1o1iT0zJLCyWmcBEHmvs9Kw9mcZ-PeIpKnWK_YioOIH0/viewform?usp=send_form


Tisztelt Lakosunk!

 

Községünkben folyamatban van a Gazdasági és Szociális Fejlesztési Program (PHSR) kidolgozása, amely a 2014-2023-as időszakra vonatkozó stratégiai dokumentum. Közös érdekünk, hogy a program kidolgozásában a lakosság is részt vegyen, véleményével, javaslataival hozzájáruljon a község jövőbeli arculatának kialakításához, fejlesztési tervének összeállításához. Ezért kérjük Önt, töltse ki az alábbi rövid kérdőívet, melyben véleményt nyilváníthat, elmondhatja ötleteit, javaslatait arra vonatkozólag, miként lehetne javítani az életkörülményeket községünkben.

 

A kérdőív kitölthető ITT:


 

https://docs.google.com/forms/d/1nGC0CYOBEFUvekeF-4YL-yOeb2g1wxZpFnCtDMl2o60/viewform?usp=send_form


 

Vážený občan,

 

v našej obci prebieha tvorba Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja („PHSR“) na roky 2014-2023. V záujme všetkých obyvateľov obce je, aby sa do tvorby tohto strategického rozvojového dokumentu zapojilo čo najviac občanov. Preto Vás prosíme o vyplnenie tohto krátkeho dotazníka, v ktorom môžete vyjadriť svoj názor, napísať svoje pripomienky, návrhy k plánu budúceho rozvoja obce s cieľom zlepšenia kvality života v našej obci.

 

Dotazník môžete vyplniť TU:


https://docs.google.com/forms/d/11_NJJbC9pOTYaEubpBL_No9_vqYrCfbFcwIS1b83QKM/viewform?usp=send_form 


.

ZA OBSAH ZODPOVEDÁ:

Správca obsahu: Obec Zlatná na Ostrove
Školská č. 184
946 12 Zlatná na Ostrove
Tel: 035/7781168
Email: obeczlatna@obeczlatna.sk
TECHNICKÝ PREVÁDZKOVATEĽ:

Obec Zlatná na Ostrove
Školská č. 184
946 12 Zlatná na Ostrove
Tel: 035/7781168
Email: obeczlatna@obeczlatna.sk
INFORMÁCIE O STRÁNKE:

Prístupnosť
Autorské práva