Slovak (SR)Hungarial (HU)
  • Slide01
  • Slide02
  • Slide03
  • Slide04

Významné osobností obce:

 Najvýznamnejšou osobnosťou našej obce bol dr. József Szentgyörgyi, ktorý sa narodil dňa 22. február 1765 v rodine miestneho reformovaného farára. V roku 1799 sa stal primárom nemocnice v uhorskom meste Debrecen (Debrecín).

 Kóczán Mór bol reformovaným farárom obce. Na Olympii v Stockholme v roku 1912 získal bronzovú medailu
v disciplíne: hod oštepom. Bola po ňom pomenovaná Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským a Športová hala.

 Rodákom obce je aj Dániel Pázmány, nar. dňa 1. apríla 1836. Stal sa hlavným archivárom župného archívu Csanád
(v Maďarsku) a bol reformovaným farárom.

 Vilmos Vízváry sa narodil 16. októbra 1887. Pôsobil v obci ako pedagóg a reformovaný kantor. Hral významnú rolu
v organizovaní kultúrneho života obce v predvojnovom období. Viedol aj spevokol. V čase vysídlení sa dostal
do Maďarska. (Jeho syn Pál Vízváry pracoval v tunajšom mlyne, neskôr žil v meste Szentendre v Maďarsku). Na počesť rodiny Vízváryovcov bol dňa 10. októbra 2008 slávnostne odhalený pamätný stĺp na miestnom cintoríne.

ZA OBSAH ZODPOVEDÁ:

Správca obsahu: Obec Zlatná na Ostrove
Školská č. 184
946 12 Zlatná na Ostrove
Tel: 035/7781168
Email: obeczlatna@obeczlatna.sk
TECHNICKÝ PREVÁDZKOVATEĽ:

Obec Zlatná na Ostrove
Školská č. 184
946 12 Zlatná na Ostrove
Tel: 035/7781168
Email: obeczlatna@obeczlatna.sk
INFORMÁCIE O STRÁNKE:

Prístupnosť
Autorské práva