Slovak (SR)Hungarial (HU)
  • Slide01
  • Slide02
  • Slide03
  • Slide04

Kultúrne pamiatky a pamätné tabule 

 

1. Kostol reformovanej kresťanskej cirkvi bol postavený v roku 1794. Predtým veriaci mali postavený kostol
z prepletaného prútia, ktoré bolo omazané hlinou. Pred kazateľnicou stojaci „Stôl pána“ pochádza ešte z týchto čias,
z roku 1714. Od r. 1683, keď komárňanskí veriaci boli zbavení všetkého, chodili sem aj oni na bohoslužby. V rokoch 1848/49 farnosť slúžila ako hlavné stanovište rakúskych armádnych zborov, a vežu kostola využívali ako pozorovaciu stanicu. Veža bola reštaurovaná v 80. rokoch 20. storočia. Dlhodobo „nemý“ orgán v kostole bol opravený v roku 2010
z dobrovoľných príspevkov veriacich.


2. Veriaci rímskokatolíckej cirkvi na začiatku 20. storočia nemali v Zlatnej na Ostrove vlastný kostol. Svojich zosnulých odprevadili na poslednú cestu za zvonenia zvona reformovaného kostola. V roku 1925 postavili zvonicu. Katolícky kostol bol postavený až v roku 1935. Na výdavky vonkajšej rekonštrukcie poverení veriaci cirkvi na konci 20. storočia získali finančné prostriedky od Illyés Közalapítvány (Nadácia Illyés Maďarsko). Vzhľadom k tomu, že získané prostriedky nepokrývali celkové výdavky, a vtedajšie vedenie obce neschválilo príspevok obce na tento účel, bolo nevyhnutné organizovať dobrovoľnú zbierku u veriacich, aby mohli dokončiť aj sakristie. 3. Klasicistickú kúriu z roku 1769 dali postaviť na starších základoch Michal a Štefan Magyary-Kossovci. Doteraz stojí
v blízkosti kostola reformovanej cirkvi. V posledných desaťročiach v prestavanej budove sídlilo zdravotné stredisko
až do decembra 2010.

4. V severnej časti osady Veľký Lél v roku 1935 dal  István Révész postaviť moderný kaštiel. Za obdobie socializmu sídlila v ňom administratívna budova Štátneho majetku. Ku koncu 20. storočia sa dostala do veľmi zdemolovaného stavu. Po Nežnej revolúcii sa dostalo do rúk pôvodných majiteľov. Dnes
je v súkromnom vlastníctve rodiny pána Sveca. Dali
ju zrekonštruovať, ale nie celkom do pôvodného stavu.5. 170-ročný veľký drevený kríž osady Veľký Lél – schovávaný v rozobratom stave celé desaťročia po veľkej povodni
– bol na podnet neb. Ľudovíta Czímera znovu postavený v roku 2002 v blízkosti hrádze Dunaja pri Veľkom Léli. Stojí na tom mieste, kde v 70. rokoch 20. storočia bol cintorín asanovaný.
6. Pomník 80 padlým hrdinom počas I. svetovej vojny dali obyvatelia obce postaviť v r. 1928 na miestnom cintoríne. 

7. V roku 1975 bol vedľa neho postavený pomník na počesť obetí, padlých na frontoch II. svetovej vojny.8. Na židovskom cintoríne stojí pamätník postavený z príležitosti 50. výročia holokaustu s menami 61 obetí z našej obce.9. V parku pri kultúrnom dome sa nachádza pomník so zobrazením dvoch kostolov. Bol postavený na počesť 900. výročia prvej písomnej zmienky o obci.


10. Takisto v parku pri kultúrnom dome je postavený pamätný stĺp vyrezávaný z dreva, postavený v roku 1999 pri príležitosti Dní Most priateľstva - Hídverő Napok. V posledných rokoch je tam organizovaná pamätná slávnosť spojená s kladením vencov na počesť hrdinov maďarskej revolúcie a boja za slobodu v rokoch 1848-1849.11. Parný mlyn s názvom Katinka bol postavený v roku 1921. Je momentálne v súkromnom vlastníctve.12. Slávnostné odhalenie pamätného stĺpa vyrezávaného z dreva sa konalo v rámci Dní Móra Kóczána (Kóczán Mór Napok) dňa 10. októbra 2008. Pamätný stĺp bol postavený na južnej časti cintorína na počesť pamiatky rodiny Vízváryovcov.


13. Dňa 21. augusta 2011 na sviatok svätého Istvána,
ktorý je patrónom nášho katolíckeho kostola pán dekan Ladislav Elek vysvätil I. svätý kríž na miestnom cintoríne.


14. Veľkolélsky ostrov (v blízkosti osady Veľký Lél) je súčasťou Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy a mokrade medzinárodného významu. Bratislavské regionálne ochranárske združenie si v roku 2006 prenajalo ostrov od majiteľa – Obce Zlatná na Ostrove – na obdobie 25 rokov. Pri zvýšenej hladine vody býva časť jeho povrchu zaliata. Na ostrove pôsobí jazdecký klub Zlatý Hucul. Ponúka výlety do prírody v sedle koňa. Natáčali tu početné československé rozprávkové filmy. Z vodných vtákov, žijúcich na ostrove, je najznámejšia volavka popolavá.


Pamätné tabule:

                    
       Vo vstupnej hale kultúrneho               Pamätná tabula Móra                           Na budove klubu            
domu je umiestnená pamätná tabuľa       Kóczána bola umiestnená            dôchodcov (bývalá budova MNV    
na počesť 50. výročia založenia       na prednej stene športovej haly       je umiestnená pamätná tabuľa
CSEMADOK-u                                                                                     vysídlencov  

ZA OBSAH ZODPOVEDÁ:

Správca obsahu: Obec Zlatná na Ostrove
Školská č. 184
946 12 Zlatná na Ostrove
Tel: 035/7781168
Email: obeczlatna@obeczlatna.sk
TECHNICKÝ PREVÁDZKOVATEĽ:

Obec Zlatná na Ostrove
Školská č. 184
946 12 Zlatná na Ostrove
Tel: 035/7781168
Email: obeczlatna@obeczlatna.sk
INFORMÁCIE O STRÁNKE:

Prístupnosť
Autorské práva