Slovak (SR)Hungarial (HU)

Rozpočet

Prijem 2014-2016

Program 1

Program 1 planovanie

Program 2

Program 2 interne služby

Program 3

Program 3 klienske služby

Program 4

Program 4 bezpečnost

Program 5

Program 5 odpadove hospodárstvo

Program 6

Program 6 miestne komunikácie

Program 7

Program 7 prostredie

Program 8

Program 8 verejne osvetlenie

Program 9

Program 9 vzdelávania

Program 10

Program 10 šport

Program 11

Program 11 kultúra

Program 12

Program 12 byvanie

Program 13

Program 13 sociálna pomoc

Program 14

Program 14 podporná činnosť

Súčet 2014-2016

Výdaj 2014-2016

ZŠ 41 výdavky 2014-2016

ZŠ 111 výdavky 2014-2016

Záverečný účet obce 2013

Individuálna výročná správa obce za rok 2013

Návrh programový rozpočet 2015-2017

Návrh rozpočtu príjmy 2015-2017

Návrh rozpočtu výdavky 2015-2017

Program 9 Zš s Mš

Rozpočet Zš s Mš zdroj 111

Rozpočet Zš s Mš zdroj 41

Záverečný účet obce na rok 2014

Návrh rozpočtu 2016-2018 príjem

Návrh rozpočtu 2016-208 výdaj

Programový rozpočet 2016-2018

Sumár rozpočtu 2016-2018

Návrh rozpočtu na rok 2016-2018 zdroj 41

Plánovaný rozpočet na rok 2016-2018  ZŠ zdroj 111

Program 9- Vzdelávanie a mládež 2016-2018

Záverečného účtu obce Zlatná na Ostrove na rok 2015

Program 9 Vzdelávanie a mládež 2017-2019

Plánovaný rozpočet na rok 2017-2019 zdroj 111

Návrh rozpočtu na rok 2017-2019 zdroj 41

Návrh rozpočtu príjmy 2017-2019

 Návrh rozpočtu 2017-2019

 Zostava programový rozpočet 2017

Sumár rozpočtu obce Zlatná na Ostrove 2017-2019

Rozpočet - príjmy 2017-2019 po schválení

Rozpočet - výdavky 2017-2019 po schválení

Sumár rozpočtu obce po schválení

Návrh - Záverečný účet Obce Zlatná na Ostrove za rok 2016

Návrh rozpočtu obce Zlatná na Ostrove - výdavky 2018-2020

Návrh rozpoču obce Zlatná na Ostrove - príjmy 2018-2020

Sumar rozpočtu obce Zlatná na Ostrove 2018-2020

Zostava programový rozpočet 2018-2020

Stanovisko hlavnej kontrolórky k viacročnému rozpočtu obce Zlatná na Ostrove 2018-2020

Záverečný účet obce za rok 2017

Návrh rozpočtu obce Zlatná na Ostrove 2019-2021 - príjmy

Návrh rozpočtu obce Zlatná na Ostrove 2019-2021-výdavky

Sumár rozpočtu obce Zlatná na Ostrove 2019-2021

Zostava programový rozpočet obce Zlatná na Ostrove 201-2021

Návrh rozpočtu ZŠ s MŠ Móra Kóczána s VJM 2019-2021 - príjmy

Návrh rozpočtu ZŠ s MŠ Móra Kóczána s VJM 2019-2021- výdavky

Návrh rozpočtu ZŠ s MŠ Móra Kóczána s VJM 2019-2021 - ZŠ

Návrh rozpočtu ZŠ s MŠ Móra Kóczána s VJM 2019-2021 - MŠ+ŠKJ

Návrh rozpočtu ZŠ s MŠ Móra Kóczána s VJM 2019-2021 - ŠJ

Sumár rozpočtu Obce Zlatná na Ostrove 2019-2021-po schválení

Rozpočet Obce Zlatná na Ostrove 2019-2021- príjmy po schválení

Rozpočet Obce Zlatná na Ostrove 2019-2018 - výdavky po schválení

Záverečný účet Obce Zlatná na Ostrove

Návrh rozpočtu príjmy 2020-2022

Návrh rozpočtu výdavky 2020-2022

Sumár rozpočtu obce Zlatná na Ostrove 2020-2022

Zostava programový rozpočet 2020-2022

Návrh rozpočtu - Program 9 príjmy a výdavky 2020-2022

Návrh rozpočtu na rok 2020-2022 materská škola, školská jedáleň, školský klub detí, základná škola

Návrh rozpočtu 2020-2022 školská jedáleň pri ZŠ a MŠ 

Sumár rozpočtu obce Zlatná na Ostrove 2020-2022

Zostava programový rozpočet 2020-2022

Rozpočet za rok 2020-2022 časť príjmy po schválení

Rozpočet za rok 2020-2022 časť výdavky po schválení

Program 9 príjmy a výdavky 2020-2022 - 1 časť

Program 9 príjmy a výdavky 2020-2020 - 2 časť

Rozpočet 2020-2022 školská jedáleň pri ZŠ a MŠ

Rozpočet na rok 2020-2022 základná škola

Rozpočet na rok 2020-2022  materská škola, školská jedáleň, školský klub detí

Záverečný účet obce Zlatná na Ostrove na rok 2019 - NÁVRH

Záverečný účet obce Zlatná na Ostrove - schválený OcZ

Návrh rozpočtu obce Zlatná na Ostrove 2021-2023_príjmy

Návrh rozpočtu obce Zlatná na Ostrove 2021-2023_výdavky

Programový rozpočet obce Zlatná na Ostrove 2021-2023_Návrh

Sumár rozpočtu obce Zlatná na Ostrove 2021-2023_Návrh

Návrh rozpočtu základná škola, materská škola, školská jedáleň, školský klub detí

Rozpočet obce za rok 2021-2023 časť príjmy po schválení

Rozpočet obce za rok 2021-2023 časť výdavky po schválení

Program 9 príjmy a výdavky, Rozpočet MŠ, školská jedáleň, školský klub detí za rok 2021-2023 

Programový rozpočet obce Zlatná na Ostrove za rok 2021-2023

Sumár rozpočtu obce Zlatná na Ostrove 2021-2023

Záverečný účet obce Zlatná na Ostrove za rok 2020 - Návrh  

 Záverečný účet obce Zlatná na Ostrove za rok 2020- schválený OcZ

Návrh rozpočtu obce Zlatná na Ostrove 2022 - 2024 - príjmy

Návrh rozpočtu obce Zlatná na Ostrove 2022 - 2024 - výdavky

Sumár rozpočtu obce Zlatná na Ostrove 2022 - 2024

Návrh rozpočtu ZŠ s MŠ Zlatná na Ostrove 1- 2022-2024 

Návrh rozpočtu ZŠ s MŠ Zlatná na Ostrove 2- 2022- 2024

Návrh rozpočtu ZŠ s MŠ Zlatná na Ostrove 3- 2022- 2024

Návrh rozpočtu ZŠ s MŠ Zlatná na ostrove 4- 2022 - 2024

Návrh rozpočtu ZŠ s MŠ Zlatná na Ostrove 5 - 2022 -2024

Rozpočet obce Zlatná na Ostrove 2022-2024 - príjmy

Rozpočet obce Zlatná na Ostrove 200-2024 - výdavky

Sumár rozpočtu Obce Zlatná na Ostrove 2022-2024

Program 9: vzdelávanie a mládež 2022-2024 - bežné príjmy

Rozpočet ZŠ s MŠ s VJM Zlatná na Ostrove 2022-2024

Program 9 vzdelávanie a mládež 2022-2024 - bežné príjmy

Program - vzdelávanie a mládež 2022-2024 - bežné výdavky

Návrh - Záverečný účet obce za rok 2021 Zlatná na Ostrove

ZA OBSAH ZODPOVEDÁ:

Správca obsahu: Obec Zlatná na Ostrove
Školská č. 184
946 12 Zlatná na Ostrove
Tel: 035/7781168
Email: obeczlatna@obeczlatna.sk
TECHNICKÝ PREVÁDZKOVATEĽ:

Obec Zlatná na Ostrove
Školská č. 184
946 12 Zlatná na Ostrove
Tel: 035/7781168
Email: obeczlatna@obeczlatna.sk
INFORMÁCIE O STRÁNKE:

Prístupnosť
Autorské práva