Slovak (SR)Hungarial (HU)

Samospráva

1. Starostka obce – Ing. Eva Varjúová 
2. Obecné zastupiteľstvo: je deväťčlenné.

Za poslancov v komunálnych voľbách v roku 2018 boli zvolení nasledovní kandidáti:
Csaba Hegedűs,  Ing. Anikó Keszán, RNDr. Tomáš Kušík PhD., Mária Sebestyénová, Viktor Szabó, Peter Varjú, Peter Vígh, Gabriel Aranyosi, Mária Prétorová
Za zástupkyňu starostky bola vymenovaná: Mária Sebestyénová.

3. Hlavná kontrolórka: Ing. Katarína Zahoranová

Štatút obce

Štatút obecnej knižnice

Pracovný poriadok

ZA OBSAH ZODPOVEDÁ:

Správca obsahu: Obec Zlatná na Ostrove
Školská č. 184
946 12 Zlatná na Ostrove
Tel: 035/7781168
Email: obeczlatna@obeczlatna.sk
TECHNICKÝ PREVÁDZKOVATEĽ:

Obec Zlatná na Ostrove
Školská č. 184
946 12 Zlatná na Ostrove
Tel: 035/7781168
Email: obeczlatna@obeczlatna.sk
INFORMÁCIE O STRÁNKE:

Prístupnosť
Autorské práva