Slovak (SR)Hungarial (HU)
  • Slide01
  • Slide02
  • Slide03
  • Slide04

Úvod

Vážený návštevník!


Vítame Vás na webovej stránke našej obce!

Názov obce: Zlatná na Ostrove
Štát: Slovensko
Kraj: Nitriansky
Okres: Komárno
Právna forma: obec
Starostka obce: Ing. Varjúová Eva
Rozloha: 3530,96 ha.
Hustota: 72 obyv./km²
Nadmorská výška: 120 m
Krajinný ráz: rovina, poľnohospodárska oblasť, Podunajská nížina
Počet obyvateľov obce k 31.12.2012: 2458, z toho 1206 žien a 1252 mužov (vrátane detí).

1. Národnostné zloženie: 94% obyvateľstva sa vyznáva maďarskej národnosti, 5,6% je slovenskej a inej národnosti. Podľa štatistických údajov počet obyvateľov postupne klesá. (V roku 2012 bol ich počet nižší oproti r. 2011 o 30, pritom osídlenie postupne „starne”.)

2. Geografická poloha:
Obec sa rozprestiera na juhovýchodnej časti Žitného ostrova vedľa hlavnej cesty a železničnej trate spájajúcich Komárno s Bratislavou. Od okresného mesta Komárno je vzdialená 12 km. Susedné obce: z východnej strany Komárno-Nová Stráž, zo severu Čalovec a zo západu Okoličná na Ostrove. Južne od obce tečie veľtok Dunaj, druhá najdlhšia rieka Európy, tvoriaca štátnu hranicu medzi Slovenskom a Maďarskom. Na druhej strane rieky sa nachádza mesto Ács.

3. Mapa obce
4. Sídelné lokality a prvé písomné zmienky:
1. Zlatná na Ostrove – Pod názvom Locus Aureus sa prvýkrát spomína v roku 1094, keď ju knieža Dávid daroval tihanskému opátstvu. V 13. storočí patrila komárňanskému hradu. Navštívili ju viacerí uhorskí králi. V roku 1267 Béla IV., v roku 1277 László IV., a v roku 1327 Karol Róbert I.

V neskorších spisoch je doložená aj pod názvom Framatia. Ďalšie názvy: Ako kráľovská obec villa Oroňos je písomne doložená z roku 1268, neskôr Araňos na Žitnom Ostrove”.
V 20. storočí bol názov obce viackrát zmenený. V roku 1908 dostala názov „Csallóközaranyos”, v súčasnosti je úradným názvom Zlatná na Ostrove.

2. Samota, dnešná miestna časť Horná Zlatná, ktorá sa prvýkrát spomína v roku 1268, ako majetok komárňanského hradu.

3. Samota, dnešná miestna časť Veľký Lél je známa ako archeologická lokalita. Už v období rímskej ríše
tu pravdepodobne stála strážna veža. Podľa legendy sa v týchto miestach po víťaznej bitke nad Čechmi utáboril knieža Lehel. Osada sa spomína prvýkrát v rokoch 1245 až 1255.

4. K obci patria ešte dve, dnes už neobývané samoty, a to Bök a Ontopa.

5. Pôvod názvu obce:

Obec dostala svoje pomenovanie o piesočnatých usadeninách Dunaja obsahujúcich zlato a o jej obyvateľoch,
ktorí sa živili svojráznym zdrojom zabezpečenia svojej existencie, a to ryžovaním zlata. Málo výdatná, vytrvalá
a usilovná práca bola hlavným zdrojom živobytia obyvateľov od stredoveku až do prvej polovice 20. storočia.

6. Ďalšie staré remeslá:

Rybné bohatstvo Dunaja uživila rodiny profesionálnych rybárov, ale aj iných obyvateľov. Svoju obživu si našlo veľa ľudí na dunajských vodných mlynoch. Úsek Dunaja, kde fungovali vodné mlyny dostalo názov: Malomrév (Prístavisko vodných mlynov).

ZA OBSAH ZODPOVEDÁ:

Správca obsahu: Obec Zlatná na Ostrove
Školská č. 184
946 12 Zlatná na Ostrove
Tel: 035/7781168
Email: obeczlatna@obeczlatna.sk
TECHNICKÝ PREVÁDZKOVATEĽ:

Obec Zlatná na Ostrove
Školská č. 184
946 12 Zlatná na Ostrove
Tel: 035/7781168
Email: obeczlatna@obeczlatna.sk
INFORMÁCIE O STRÁNKE:

Prístupnosť
Autorské práva