Slovak (SR)Hungarial (HU)

Uznesenia OCZ

 

Uznesenia - 1. zasadnutie OcZ - 16.11.2010 

Uznesenia - 2. zasadnutie OcZ - 18.11.2011 

Uznesenia - 3. zasadnutie OcZ - 15.02.2011 

Uznesenia - 4. zasadnutie OcZ - 22.03.2011 

Uznesenia - 5. zasadnutie OcZ - 13.04.2011 

Uznesenia - 6. zasadnutie OcZ - 17.05.2011 

Uznesenia - 7. zasadnutie OcZ - 20.06.2011 

Uznesenia - 8. zasadnutie OcZ - 12.07.2011 

Uznesenia - 9. zasadnutie OcZ - 31.08.2011 

Uznesenia - 10. zasadnutie OcZ - 04.10.2011 

Uznesenia - 11. zasadnutie OcZ - 27.10.2011 

Uznesenia - 12. zasadnutie OcZ - 08.11.2011 

Uznesenia - 13. zasadnutie OcZ - 13.12.2011 

Uznesenia - 14. zasadnutie OcZ - 24.01.2012 

Uznesenia - 15. zasadnutie OcZ - 21.02.2012 

Uznesenia - 16. zasadnutie OcZ - 27.03.2012 

Uznesenia - 17. zasadnutie OcZ - 17.04.2012 

Uznesenia - 18. zasadnutie OcZ - 22.05.2012 

Uznesenia - 19. zasadnutie OcZ - 19.06.2012 

Uznesenia - 20. zasadnutie OcZ - 17.07.2012 

Uznesenia - 21. zasadnutie OcZ - 13.09.2012 

Uznesenia - 22. zasadnutie OcZ - 01.10.2012 

Uznesenia - 23. zasadnutie OcZ - 18.10.2012 

Uznesenia - 24. zasadnutie OcZ - 05.11.2012 

Uznesenia - 25. zasadnutie OcZ - 28.11.2012 

Uznesenia - 26. zasadnutie OcZ - 23.01.2013 

Uznesenia - 27. zasadnutie OcZ - 27.02.2013 

Uznesenia - 28. zasadnutie OcZ - 11.03.2013 

Uznesenia - 29. zasadnutie OcZ - 27.03.2013 

Uznesenia - 30. zasadnutie OcZ - 16.05.2013 

Uznesenia - 31. zasadnutie OcZ - 18.07.2013 

Uznesenia - 32. zasadnutie OcZ - 06.08.2013 

Uznesenia - 33. zasadnutie OcZ - 09.09.2013 

Uznesenia - 34. zasadnutie OcZ - 24.09.2013 

Zásady hospodárenia s majetkom obce Zlatná na Ostrove

Uznesenia - 35. zasadnutie OcZ - 10.10.2013 

Uznesenia - 36. zasadnutie OcZ - 12.12.2013 

Uznesenia - 37. zasadnutie OcZ - 15.01.2014

Uznesenia - 38. zasadnutie OcZ - 03.02.2014

Uznesenia - 39. zasadnutie OcZ - 29.04.2014

Uznesenia - 40. zasadnutie OcZ - 27.05.2014

Uznesenia - 41. zasadnutie OcZ - 29.07.2014

Uznesenie - 42.zasadnutie Ocz- 8.10.2014

Uznesenie - 43. zasadnutie Ocz - 28.10.2014

Uznesenie z ustanovujúceho zasadnutia Ocz- 9.12.2014

Zápisnica z 2 zasadnutia Ocz- 22.12.2014 a pozvánka

Zápisnica z 3 zasadnutia Ocz - 2.1.2015 a pozvanka

Zápisnica zo 4 zasadnutia Ocz- 16.1.2015 a pozvánka

Uznesenie z 5 zasadnutia Ocz- 27.1.2015 a pozvánka

Uznesenie z 6. zasadnutia Ocz- 24.02.2015 a pozvánka

Uznesenie z 7.zasadnutie Ocz- 31.03.2015 a pozvánka

Uznesenie z 8. zasadnutia Ocz- 16.4.2015 a pozvánka

Uznesenie z 9 zasadnutia Ocz- 26.05.2015

Uznesenie z 10 zasadnutia Ocz 16.7.2015

Uznesenie z 11.zasadnutia Ocz 27.9.2015

Uznesenie z 12.zasadnutia OCz- 22.09.2015 a pozvánka

Uznesenie z 13.zasadnutia Ocz - 15.10.2015 a pozvánka

Uznesenie z 14.zasadnutia Ocz - 19.11.2015 a pozvánka

Uznesenie z 15. zasadnutia OCz- 15.12.2015 a pozvánka

Uznesenie z 16.zasadnutia Ocz - 21.01.2016 a pozvánka

Uznesenie z 17. zasadnutia Ocz - 23.02.2016

Uznesenie z 18. zasadnutia Ocz - 22.03.2016 a pozvánka

Uznesenie z 19. zasadnutia Ocz- 27.04.2016 a pozvánka

Uznesenie z 20. zasadnutia Ocz- 07.06.2016 a pozvánka

Uznesenie z 21. zasadnutia Ocz - 26.07.2016 a pozvánka

Uznesenie z 22. zasadnutia Ocz - 31.08.2016 a pozvánka

Uznesenie z 23. zasadnutia Ocz - 20.09.2016 a pozvánka

Pozvánka na 24. zasadnutie konané dňa 25.10.2016

Uznesenie z 24. zasadnutia Ocz  25.10.2016

Pozvánka na 25. zasadnutie konané dňa 29.11.2016

Uznesenie z 25. zasadnutia Ocz - 29.11.2016

Pozvánka na 26. zasadnutie konané dňa 26.1.2017

Uznesenie z 26. zasadnutia Ocz- 26.01.2017

Pozvánka na 27.zasadnutie konané dňa 24.4.2017

Zápisnica 27.zasadnutia

Pozvánka na 28. zasadnutie konané dňa 4.5.2017

Uznesenie z 28. zasadnutia Ocz

Pozvánka na 29. zasadnutie konané dňa 13.6.2017

Zápisnica z 29. zasadnutia

Pozvánka na 30. zasadnutie Ocz konané dňa 19.6.2017

 Uznesenie z 30. zasadnutia

Pozvánka na 31. zasadnutie Ocz konané dňa 28.6.2017

Uznesenie z 31. zasadnutia Ocz

Pozvánka na 32. zasadnutie Ocz konané dňa 27.7.2017

Uznesenie z 32  zasadnutia 

Pozvánka na 33. zasadnutie konané dňa 26.09.2017

Uznesenie z 33.zasadnutia  

Pozvánka na 34. zasadnutie Ocz konané dňa 24.10.2017

Uznesenie z 34.zasadnutia

Pozvánka na 35. zasadnutie Ocz

Uznesenie z 35. zasadnutia

Pozvánka na 36. zasadnutie Ocz

Uznesenie z 36. zasadnutia

Dochádzka poslancov na zastupiteľstve v roku 2017

Pozvánka na 37. zasadnutie Ocz

Uznesenie z 37. zasadnutia Ocz 

Pozvánka na 38. zasadnutie Ocz

 Uznesenie z 38. zasadnutia Ocz  

Plán kontrolnej činnosti HK na 1. polrok 2018

Pozvánka na 39. zasadnutie OcZ

Uznesenie z 39. zasadnutia OcZ 

Pozvánka na 40 zasadnutie OcZ

Uznesenie z 40. zasadnutia Ocz 

Pozvánka na 41. zasadnutie OcZ

Uznesenie z 41. zasadnutia OcZ 

Pozvánka na 42. zasadnutie OcZ

Uznesenie z 42. zasadnutia Ocz

Dochádzka poslancov na zastupiteľstve v roku 2018

Pozvánka na 43. zasadnutie OcZ

Uznesenie z 43 zasadnutia OcZ

Pozvánka na 44. zasadnutie OcZ

Uznesenie z 44. zasadnutia

Pozvánka na 45. zasadnutie OcZ

Uznesenie z 45.zasadnutia

Účasť poslancov na zasadnutí v roku 2018

Pozvánka na 1. ustanovujúceho zasadnutie 

Uznesenie z 1. ustanovujúceho zasadnutia

Návrh - Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I.polrok 2019

Návrh - Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva na I.polrok 2019

Pozvánka na 2. zasadnutie 

Uznesenie z 2 zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 31.01.2019

Pozvánka na 3. zasadnutie

Uznesenie z 3 zasadnutia dňa 30.04.2019

Návrh zasadnutí OcZ na II. polrok 2019

Návrh - Plán kontrolnej činnosti HK obce na II. polrok 2019

Pozvánka na 4. zasadnutie 

Uznesenie z 4 zasadnutia dňa 13.06.2019

Pozvánka na 5. zasadnutie

Uznesenie z 5. zasadnutia OcZ dňa 25.07.2019

Pozvánka na 6. zasadnutie 

Uznesenie z 6 zasadnutia OcZ dňa 29.10.2019

Pozvánka na 7. zasadnutie 

Uznesenie zo 7. zasadnutia OcZ dňa 28.11.2019

Stanovisko Hlavného kontrolóra k Návrhu viacročného rozpočtu Obce Zlatná na Ostrove na roky 2020-2022

Dochádzka poslancov za rok 2019

Pozvánka na 8 .zasadnutie

Uznesenie z 8. zasadnutia OcZ dňa 10.12.2019

Plán kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2020

Pozvánka na 9. zasadnutie 

Uznesenie z 9 zasadnutia OcZ dňa 30.01.2020

Dochádzka poslancov v roku 2020

Pozvánka na 10 zasadnutie

Uznesenie z 10 zasadnutia OcZ dňa 28.05.2020

Pozvánka na 11. zasadnutie OcZ

Uznesenie z 11. zasadnutia OcZ zo dňa 29.06.2020

Pozvánka na 12. zasadnutie OcZ

Uznesenie z 12. zasadnutia OcZ zo dňa 30.07.2020

Pozvánka na 13. zasadnutie OcZ dňa 24.09.2020

Uznesenie z 13. zasadnutia OcZ zo dÓna 24.09.2020

Pozvánka na 14. zasadnutie OcZ dňa 10.12.2020

Uznesenie z 14. zasadnutia OcZ zo dňa 10.12.2020

Dochádzka poslancov v roku 2020

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2021

Pozvánka na 15.zasadnutie OcZ dňa 09.03.2021

Uznesenie z 15. zasadnutia OcZ zo dňa 09.03.2021

Pozvánka na 16. zasadnutie OcZ dňa 30.03.2021

Uznesenie zo 16. zasadnutia OcZ zo dňa 30.03.2021

ZA OBSAH ZODPOVEDÁ:

Správca obsahu: Obec Zlatná na Ostrove
Školská č. 184
946 12 Zlatná na Ostrove
Tel: 035/7781168
Email: obeczlatna@obeczlatna.sk
TECHNICKÝ PREVÁDZKOVATEĽ:

Obec Zlatná na Ostrove
Školská č. 184
946 12 Zlatná na Ostrove
Tel: 035/7781168
Email: obeczlatna@obeczlatna.sk
INFORMÁCIE O STRÁNKE:

Prístupnosť
Autorské práva