Slovak (SR)Hungarial (HU)

Uznesenia OCZ

 

Uznesenia - 1. zasadnutie OcZ - 16.11.2010 

Uznesenia - 2. zasadnutie OcZ - 18.11.2011 

Uznesenia - 3. zasadnutie OcZ - 15.02.2011 

Uznesenia - 4. zasadnutie OcZ - 22.03.2011 

Uznesenia - 5. zasadnutie OcZ - 13.04.2011 

Uznesenia - 6. zasadnutie OcZ - 17.05.2011 

Uznesenia - 7. zasadnutie OcZ - 20.06.2011 

Uznesenia - 8. zasadnutie OcZ - 12.07.2011 

Uznesenia - 9. zasadnutie OcZ - 31.08.2011 

Uznesenia - 10. zasadnutie OcZ - 04.10.2011 

Uznesenia - 11. zasadnutie OcZ - 27.10.2011 

Uznesenia - 12. zasadnutie OcZ - 08.11.2011 

Uznesenia - 13. zasadnutie OcZ - 13.12.2011 

Uznesenia - 14. zasadnutie OcZ - 24.01.2012 

Uznesenia - 15. zasadnutie OcZ - 21.02.2012 

Uznesenia - 16. zasadnutie OcZ - 27.03.2012 

Uznesenia - 17. zasadnutie OcZ - 17.04.2012 

Uznesenia - 18. zasadnutie OcZ - 22.05.2012 

Uznesenia - 19. zasadnutie OcZ - 19.06.2012 

Uznesenia - 20. zasadnutie OcZ - 17.07.2012 

Uznesenia - 21. zasadnutie OcZ - 13.09.2012 

Uznesenia - 22. zasadnutie OcZ - 01.10.2012 

Uznesenia - 23. zasadnutie OcZ - 18.10.2012 

Uznesenia - 24. zasadnutie OcZ - 05.11.2012 

Uznesenia - 25. zasadnutie OcZ - 28.11.2012 

Uznesenia - 26. zasadnutie OcZ - 23.01.2013 

Uznesenia - 27. zasadnutie OcZ - 27.02.2013 

Uznesenia - 28. zasadnutie OcZ - 11.03.2013 

Uznesenia - 29. zasadnutie OcZ - 27.03.2013 

Uznesenia - 30. zasadnutie OcZ - 16.05.2013 

Uznesenia - 31. zasadnutie OcZ - 18.07.2013 

Uznesenia - 32. zasadnutie OcZ - 06.08.2013 

Uznesenia - 33. zasadnutie OcZ - 09.09.2013 

Uznesenia - 34. zasadnutie OcZ - 24.09.2013 

Zásady hospodárenia s majetkom obce Zlatná na Ostrove

Uznesenia - 35. zasadnutie OcZ - 10.10.2013 

Uznesenia - 36. zasadnutie OcZ - 12.12.2013 

Uznesenia - 37. zasadnutie OcZ - 15.01.2014

Uznesenia - 38. zasadnutie OcZ - 03.02.2014

Uznesenia - 39. zasadnutie OcZ - 29.04.2014

Uznesenia - 40. zasadnutie OcZ - 27.05.2014

Uznesenia - 41. zasadnutie OcZ - 29.07.2014

Uznesenie - 42.zasadnutie Ocz- 8.10.2014

Uznesenie - 43. zasadnutie Ocz - 28.10.2014

Uznesenie z ustanovujúceho zasadnutia Ocz- 9.12.2014

Zápisnica z 2 zasadnutia Ocz- 22.12.2014 a pozvánka

Zápisnica z 3 zasadnutia Ocz - 2.1.2015 a pozvanka

Zápisnica zo 4 zasadnutia Ocz- 16.1.2015 a pozvánka

Uznesenie z 5 zasadnutia Ocz- 27.1.2015 a pozvánka

Uznesenie z 6. zasadnutia Ocz- 24.02.2015 a pozvánka

Uznesenie z 7.zasadnutie Ocz- 31.03.2015 a pozvánka

Uznesenie z 8. zasadnutia Ocz- 16.4.2015 a pozvánka

Uznesenie z 9 zasadnutia Ocz- 26.05.2015

Uznesenie z 10 zasadnutia Ocz 16.7.2015

Uznesenie z 11.zasadnutia Ocz 27.9.2015

Uznesenie z 12.zasadnutia OCz- 22.09.2015 a pozvánka

Uznesenie z 13.zasadnutia Ocz - 15.10.2015 a pozvánka

Uznesenie z 14.zasadnutia Ocz - 19.11.2015 a pozvánka

Uznesenie z 15. zasadnutia OCz- 15.12.2015 a pozvánka

Uznesenie z 16.zasadnutia Ocz - 21.01.2016 a pozvánka

Uznesenie z 17. zasadnutia Ocz - 23.02.2016

Uznesenie z 18. zasadnutia Ocz - 22.03.2016 a pozvánka

Uznesenie z 19. zasadnutia Ocz- 27.04.2016 a pozvánka

Uznesenie z 20. zasadnutia Ocz- 07.06.2016 a pozvánka

Uznesenie z 21. zasadnutia Ocz - 26.07.2016 a pozvánka

Uznesenie z 22. zasadnutia Ocz - 31.08.2016 a pozvánka

Uznesenie z 23. zasadnutia Ocz - 20.09.2016 a pozvánka

Pozvánka na 24. zasadnutie konané dňa 25.10.2016

Uznesenie z 24. zasadnutia Ocz  25.10.2016

Pozvánka na 25. zasadnutie konané dňa 29.11.2016

Uznesenie z 25. zasadnutia Ocz - 29.11.2016

Pozvánka na 26. zasadnutie konané dňa 26.1.2017

Uznesenie z 26. zasadnutia Ocz- 26.01.2017

Pozvánka na 27.zasadnutie konané dňa 24.4.2017

Zápisnica 27.zasadnutia

Pozvánka na 28. zasadnutie konané dňa 4.5.2017

Uznesenie z 28. zasadnutia Ocz

Pozvánka na 29. zasadnutie konané dňa 13.6.2017

Zápisnica z 29. zasadnutia

Pozvánka na 30. zasadnutie Ocz konané dňa 19.6.2017

 Uznesenie z 30. zasadnutia

Pozvánka na 31. zasadnutie Ocz konané dňa 28.6.2017

Uznesenie z 31. zasadnutia Ocz

Pozvánka na 32. zasadnutie Ocz konané dňa 27.7.2017

Uznesenie z 32  zasadnutia 

Pozvánka na 33. zasadnutie konané dňa 26.09.2017

Uznesenie z 33.zasadnutia  

Pozvánka na 34. zasadnutie Ocz konané dňa 24.10.2017

Uznesenie z 34.zasadnutia

Pozvánka na 35. zasadnutie Ocz

Uznesenie z 35. zasadnutia

Pozvánka na 36. zasadnutie Ocz

Uznesenie z 36. zasadnutia

Dochádzka poslancov na zastupiteľstve v roku 2017

Pozvánka na 37. zasadnutie Ocz

Uznesenie z 37. zasadnutia Ocz 

Pozvánka na 38. zasadnutie Ocz

 Uznesenie z 38. zasadnutia Ocz  

Plán kontrolnej činnosti HK na 1. polrok 2018

Pozvánka na 39. zasadnutie OcZ

Uznesenie z 39. zasadnutia OcZ 

Pozvánka na 40 zasadnutie OcZ

Uznesenie z 40. zasadnutia Ocz 

Pozvánka na 41. zasadnutie OcZ

Uznesenie z 41. zasadnutia OcZ 

Pozvánka na 42. zasadnutie OcZ

Uznesenie z 42. zasadnutia Ocz

Dochádzka poslancov na zastupiteľstve v roku 2018

Pozvánka na 43. zasadnutie OcZ

Uznesenie z 43 zasadnutia OcZ

Pozvánka na 44. zasadnutie OcZ

Uznesenie z 44. zasadnutia

Pozvánka na 45. zasadnutie OcZ

Uznesenie z 45.zasadnutia

Účasť poslancov na zasadnutí v roku 2018

Pozvánka na 1. ustanovujúceho zasadnutie 

Uznesenie z 1. ustanovujúceho zasadnutia

Návrh - Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I.polrok 2019

Návrh - Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva na I.polrok 2019

Pozvánka na 2. zasadnutie 

Uznesenie z 2 zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 31.01.2019

Pozvánka na 3. zasadnutie

Uznesenie z 3 zasadnutia dňa 30.04.2019

Návrh zasadnutí OcZ na II. polrok 2019

Návrh - Plán kontrolnej činnosti HK obce na II. polrok 2019

Pozvánka na 4. zasadnutie 

Uznesenie z 4 zasadnutia dňa 13.06.2019

Pozvánka na 5. zasadnutie

Uznesenie z 5. zasadnutia OcZ dňa 25.07.2019

Pozvánka na 6. zasadnutie 

Uznesenie z 6 zasadnutia OcZ dňa 29.10.2019

Pozvánka na 7. zasadnutie 

Uznesenie zo 7. zasadnutia OcZ dňa 28.11.2019

Stanovisko Hlavného kontrolóra k Návrhu viacročného rozpočtu Obce Zlatná na Ostrove na roky 2020-2022

Dochádzka poslancov za rok 2019

Pozvánka na 8 .zasadnutie

Uznesenie z 8. zasadnutia OcZ dňa 10.12.2019

Plán kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2020

Pozvánka na 9. zasadnutie 

Uznesenie z 9 zasadnutia OcZ dňa 30.01.2020

Dochádzka poslancov v roku 2020

Pozvánka na 10 zasadnutie

Uznesenie z 10 zasadnutia OcZ dňa 28.05.2020

Pozvánka na 11. zasadnutie OcZ

Uznesenie z 11. zasadnutia OcZ zo dňa 29.06.2020

Pozvánka na 12. zasadnutie OcZ

Uznesenie z 12. zasadnutia OcZ zo dňa 30.07.2020

Pozvánka na 13. zasadnutie OcZ dňa 24.09.2020

Uznesenie z 13. zasadnutia OcZ zo dÓna 24.09.2020

Pozvánka na 14. zasadnutie OcZ dňa 10.12.2020

Uznesenie z 14. zasadnutia OcZ zo dňa 10.12.2020

Dochádzka poslancov v roku 2020

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2021

Pozvánka na 15.zasadnutie OcZ dňa 09.03.2021

Uznesenie z 15. zasadnutia OcZ zo dňa 09.03.2021

Pozvánka na 16. zasadnutie OcZ dňa 30.03.2021

Uznesenie zo 16. zasadnutia OcZ zo dňa 30.03.2021

Pozvánka na 17. zasadnutie OcZ dňa 18.05.2021

Uznesenie zo 17. zasadnutia OcZ zo dňa 18.05.2021

Návrh - Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2021

Pozvánka na 18. zasadnutie OcZ dňa 05.08.2021

Uznesenie z 18. zasadnutia OcZ dňa 05.08.2021

 Uznesenie z 19. zasadnutia OcZ zo dňa 24.08.2021

Pozvánka na 20. zasadnutie OcZ dňa 29.10.2021

Uznesenie z 20. zasadnutia OcZ dňa 29.10.2021

 Uznesenie z 21. zasadnutia OcZ dňa 14.12.2021

Pozvánka na zasadnutie OcZ, dňa 08.02.2022

Uznesenie z 22. zasadnutie OcZ dňa 08.02.2022

Pozvánka na 23. zasadnutie OcZ dňa 26.04.2022

Zásady o podrobnostiach pri podávaní oznámení podľa čl. 7 ods.1 a čl.8 ods.5 ústavného zákona č.357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v platnom znení elektronickými prostriedkami v podmienkach obce Zlatná na Ostrove

ZA OBSAH ZODPOVEDÁ:

Správca obsahu: Obec Zlatná na Ostrove
Školská č. 184
946 12 Zlatná na Ostrove
Tel: 035/7781168
Email: obeczlatna@obeczlatna.sk
TECHNICKÝ PREVÁDZKOVATEĽ:

Obec Zlatná na Ostrove
Školská č. 184
946 12 Zlatná na Ostrove
Tel: 035/7781168
Email: obeczlatna@obeczlatna.sk
INFORMÁCIE O STRÁNKE:

Prístupnosť
Autorské práva