Slovak (SR)Hungarial (HU)

Voľby

Oznámenie o čase a mieste konania voľby prezidenta SR

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2014

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov a starostov

Oznámenie

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky - Informácie pre voliča

Zverejnenie elektronickej adresy na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie starostovi obce (voľby do NR SR 2016)

Voľby do NR SR 2016

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017 - Oznámenie 

Voľby do orgánov do orgánov samosprávnych krajov - Zoznam kandidátov

Oznámenie o čase a mieste konania volieb 

Voľby do orgánov samosprávy obcí - Választások a helyi önkormányzati szervekbe

Zverejnenie počtu obyvateľov pre voľby do orgánov samosprávy obcí

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov

Vymenovanie zapisovateľa MVK

Oznámenie - elektronická adresa

Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností pre voľby do orgánov samosprávy obcí dňa 10.novembra 2018

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Zlatnej na Ostrove

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Zlatná na Ostrove

GDPR - Voľby

Komunálne voľby 2018

Uverejnenie výsledkov volieb

Voľby prezidenta Slovenskej republiky - Informácie pre voliča

A Szlovák Köztársaság elnökének választása - Tájékoztatás a választópolgárok részére

Voľby prezidenta SR 2019 - elektronická adresa

Voľby do Európskeho parlamentu na území SR

Európai parlamenti választások a Szlovák Köztársaság területén

Kandidáti na prezidenta SR 

Voľby do európskeho parlamentu v roku 2019

VOĽBY DO NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY V ROKU 2020

Voľby do NR SR - informácie pre voliča, Tájékoztató a választópolgár részére

ZA OBSAH ZODPOVEDÁ:

Správca obsahu: Obec Zlatná na Ostrove
Školská č. 184
946 12 Zlatná na Ostrove
Tel: 035/7781168
Email: obeczlatna@obeczlatna.sk
TECHNICKÝ PREVÁDZKOVATEĽ:

Obec Zlatná na Ostrove
Školská č. 184
946 12 Zlatná na Ostrove
Tel: 035/7781168
Email: obeczlatna@obeczlatna.sk
INFORMÁCIE O STRÁNKE:

Prístupnosť
Autorské práva