Slovak (SR)Hungarial (HU)

Zámery obce

Prenájom služobného bytu

Prenájom ambulancie zubného lekára

Prenájom nebytového priestoru

Oznámenie o zámere obce predať svoj majetok

Oznámenie o zámere obce prenajať svoj majetok

Vyhlásenie verejnej ponuky na priamy prenájom majetku Obce Zlatná na Ostrove - zverejnenie zámeru prenájmu

Vzor - cenová ponuka - priamy prenájom FO

Vzor - cenová ponuka - priamy prenájom PO

Oznámenie o zámere obce Zlatná na Ostrove prenajať svoj majetok z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Kúpna zmluva v zmysle § 51 zákona č. 40/1964

Oznámenie zámeru o predaji formou obchodnej verejnej súťaže

Podmienky súťaže vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže

Záväzok a súhlas kupujúceho

Kúpna zmluva OVS final

Oznámenie o zámere obce predaj majetku

Oznámenie o zámere obce prenajať majetok

Oznámenie o zámere obce predať svoj majetok

Oznámenie o zámere obce predať svoj majetok

Oznámenie zámeru na prenájom a spôsobu prenájmu nebytových priestorov vo vlastníctva obce formou obchodnej verejnej súťaže a Vyhlásenie

Oznámenie o zámere obce predať svoj majetok

Oznámenie o zámeru na prenájmu formou OVS - všeobecné lekárstvo

Oznámenie o zámeru na prenájmu formou OVS - stomatológ

Oznámenie o zámeru na prenájom formou OVS- všeobecné lekárstvo

Oznámenie o zámeru na prenájmom formou OVS - stomatológ  a vyhlásenie

Oznámenie o zámeru na prenájom formou OVS - odbor zdravotná starostlivosť 

Oznámenie o zámeru na prenájom formou  OVS - všeobecné lekárstvo

Oznámenie o zámere obce predať svoj majetok

Oznámenie o zámere obce predať svoj majetok 

Oznámenie o zámere prenájmu 

Oznámenie o zámere o predaji majetku obce - Zámer obce 

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce 

Oznámenie o zámeru na predaj nehnuteľností vo vlastníctva Obce 

Oznámenie o zámeru na predaj nehnuteľností vo vlastníctva Obce

Oznámenie zámeru na predaj nehnuteľností vo vlastníctva Obce

Oznámenie zámeru na predaj nehnuteľností vo vlastníctva Obce

Oznámenie o zámeru na prenájom nehnuteľností vo vlastníctva Obce

Oznámenie o zámere na prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctva Obce

Oznámenie o zámer na predaj nehnuteľností vo vlastníctva Obce

Oznámenie o zámere prenájom majetku vo vlastníctva Obce

Oznámenie o zámere prenájmu majetku vo vlastníctva Obce

Oznámenie o zámere prenájmu majetku vo vlastníctva Obce

Oznámenie o zámeru prenájmu majetku vo vlastníctva Obce

Oznámenie o zámeru prenájmu majetku vo vlastníctva obce Zlatná na Ostrove - stavba so súp. č. 217 

Oznámenie zámeru na predaj nehnuteľností vo vlastníctve Obce Zlatná na Ostrove z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Gábor Molnár a Veronika Szalaiová

 Oznámenie o zámere prenájmu majetku vo vlastníctve Obce Zlatná na Ostrove - stavba so súp. č. 851 - Silvia Szalaiová

Oznámenie o zámere prenájmu majetku vo vlastníctve Obce

Oznámenie zámeru na predaj nehnuteľností vo vlastníctve Obce Zlatná na Ostrove z dôvodu hodného osobitného zreteľa-Rímskokatolícka cirkev

Oznámenie zámeru na predaj nehnuteľností vo vlastníctve Obce Zlatná na Ostrove z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Monika Husáriková

Oznámenie o oprave zrejmej chyby v písaní-Oznámenie zámeru na predaj nehnuteľností vo vlastníctve Obce Zlatná na Ostrove z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Monika Huszáriková

Oznámenie zámeru na predaj nehnuteľností vo vlastníctve Obce Zlatná na Ostrove z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Štefan Kovács

Oznámenie zámeru na prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve Obce Zlatná na Ostrove z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Zásielkovňa

Oznámenie zámeru na predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve Obce Zlatná na Ostrove z dôvodu osobitného zreteľa 

Oznámenie o zámeru prenajať majetok Obce Zlatná na Ostrove

Oznámenie o zámeru na predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve Obce Zlatná na Ostrove z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

Oznámenie zámeru na predaj nehnuteľností vo vlastníctve Obce Zlatná na Ostrove z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

ZA OBSAH ZODPOVEDÁ:

Správca obsahu: Obec Zlatná na Ostrove
Školská č. 184
946 12 Zlatná na Ostrove
Tel: 035/7781168
Email: obeczlatna@obeczlatna.sk
TECHNICKÝ PREVÁDZKOVATEĽ:

Obec Zlatná na Ostrove
Školská č. 184
946 12 Zlatná na Ostrove
Tel: 035/7781168
Email: obeczlatna@obeczlatna.sk
INFORMÁCIE O STRÁNKE:

Prístupnosť
Autorské práva