Slovak (SR)Hungarial (HU)

Zmluvy

 

Zmluva o oprave a údržbe verejného osvetlenia

Zmluva o poskytnutí dotácie - Handball - II. polrok 2012

Dodatok č. 1

Dodatok č. 2

Zmluva o poskytnutí dotácie - Handball I. polrok 2013

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko -B576

Zmluva o poskytnutí dotácie - Handbal II. polrok 2013

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko-B687

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko-B/527

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko-B/688

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko-B/457

Zmulva o prenájme miesta na pohrebisko-B/442/1

Nájomná zmluva na prenájom pozemku-A/485

Nájomná zmluva na prenájom pozemku

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 30/2012

Nájomné zmluvy na prenájom pozemku

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko-B/689

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko-A316

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko-B/15

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko-B/690

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko-B/691

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko-B/692

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko-B/452

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko-A/177

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko-B/513

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko-A/217

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko-A/486

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko-A/694

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko-B/693

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko-A/404

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko-A/225

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko-A/84

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko-A/346

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko-A/459

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko-A/217

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko-B/695

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko-A/373

Dodatky o podmienkach vykonávania menších obecných služieb

Nájomná zmluva č. 02/2014/NZ/RP

Zmluva o poskytnutí dotácie - HANDBALL

Dodatky o podmienkach vykonávania menších obecných služieb 2

Nájomná zmluva č. 07/2014/NZ/RP na umiestnenie reklamnej tabule

Nájomná zmluva č. 06/2014/NZ/RP na umiestnenie reklamnej tabule

Nájomná zmluva č. 05/2014/NZ/RP na umiestnenie reklamnej tabule

Nájomná zmluva č. 04/2014/NZ/RP na umiestnenie reklamnej tabule

Nájomná zmluva č. 03/2014/NZ/RP na umiestnenie reklamnej tabule

Nájomná zmluva č. 02/2014/NZ/RP na umiestnenie reklamnej tabule

Nájomná zmluva č. 01/2014/NZ/RP na umiestnenie reklamnej tabule

Nájomná zmluva č. 06/2013/NZ/RP na umiestnenie reklamnej tabule

Nájomná zmluva č. 05/2013/NZ/RP na umiestnenie reklamnej tabule

Nájomná zmluva č. 04/2013/NZ/RP na umiestnenie reklamnej tabule a ukončenie

Nájomná zmluva č. 03/2013/NZ/RP na umiestnenie reklamnej tabule

Nájomná zmluva č. 02/2013/NZ/RP na umiestnenie reklamnej tabule

Nájomná zmluva č. 01/2013/NZ/RP na umiestnenie reklamnej tabule

Nájomná zmluva č. 08/2012/NZ/RP na umiestnenie reklamnej tabule

Nájomná zmluva č. 07/2012/NZ/RP na umiestnenie reklamnej tabule

Nájomná zmluva č. 06/2012/NZ/RP na umiestnenie reklamnej tabule

Nájomná zmluva č. 05/2012/NZ/RP na umiestnenie reklamnej tabule

Nájomná zmluva č. 04/2012/NZ/RP na umiestnenie reklamnej tabule

Nájomná zmluva č. 03/2012/NZ/RP na umiestnenie reklamnej tabule

Nájomná zmluva č. 02/2012/NZ/RP na umiestnenie reklamnej tabule

Nájomná zmluva č. 01/2012/NZ/RP na umiestnenie reklamnej tabule

Nájomná zmluva na prenájom pozemku

 Nájomná zmluva na prenájom pozemku

Nájomná zmluva na prenájom pozemku

Nájomná zmluva na prenájom pozemku

Nájomná zmluva na prenájom pozemku

Nájomná zmluva na prenájom pozemku

Nájomná zmluva na prenájom pozemku

Nájomná zmluva na prenájom pozemku

Nájomná zmluva na prenájom pozemku

Nájomná zmluva na prenájom pozemku

Nájomná zmluva na prenájom pozemku

Nájomná zmluva na prenájom pozemku

Nájomná zmluva na prenájom pozemku

Nájomná zmluva na prenájom pozemku

Nájomná zmluva na prenájom pozemku

Nájomná zmluva na prenájom pozemku

Nájomná zmluva PNET Communications

Dodatok č. 1 PEDIA-MED

Dodatok č. 2 PEDIA-MED

Nájomná zmluva č.1/2011 PEDIA-MED

Dodatok č. 2 AURMED

Dodatok č. 1 AURMED

Zmluva č. 3/2011 AURMED

Dodatok č. 2 MED-HOME

Dodatok č. 1 MED-HOME

Zmluva č. 2/2011 MED-HOME

Zmluva č. 1/2011 Horvtáhová

Dodatok č. 1/2011 Brigita Magdová - LOCAL B.G

Zmluva č. 3/2007 Brigita Magdová - LOCAL B.G

Dodatok č. 1 Orange

Zmluva č. 1/2007 Csóková

Dodatok č. 3 Modeling

Dodatok č. 1 Modeling

Dodatok č. 1 k zmluve č. 1163/2011 Modeling

Zmluva č. 1163/2011 Modeling

Nájomná zmluva č. 91/2014

Dohoda o podmienkach vykonávanie menších obecných služieb pre obec

Dohody MOS o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec

Oznámenie o ukončení dohody MOS č. 2014/2

Dohoda MOS č. 2014/7

Oznámenie o ukončení dohody MOS č. 2014/1

Dodatok k Zmluve o nakladaní s komunálnym odpadom

Zmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstva

Rámcová zmluva o terminovaných vkladov

Darovacia zmluva -knižnica

Dodatok k Zmluve o nakladaní s komunálnym odpadom 2

Dohoda uzatvorená podľa §10 ods.3,ods.9

Zmluva o diele "FITNESS"

Zmluva Kooperativa

Zmluva o diele "Sportova hala"

Zmluva o dielo "Dom smútku, sklad-Oprava plochej strechy

Zmulva o dielo "Centrálny sklad pri OU- Oprava plochej strechy"

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

Zmluva o dielo "Športová hala- výmena vykurovacích zariadení

Zmluva o dielo -Havarijný stav  rozvodov a zariadení v školskej kuchyni a jedálni

Zmluva o prenájme nebytových priestorov

Zmluva ABS

Zmluva o poskytnutí dotácie - HANDBALL 

Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii pedagogického modelu -ZŠ

Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii pedagogického modelu -MŠ

ZMLUVA IA ZaSI

Zmluva o dielo č.0109/2014

Zmluva o poskytovaní opatroveteľskej služby č.1/2014

Zmluva č.19/2014

Zmluva o dielo RRA

Dodatok k zmluve IA ZaSi

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb na poskytovanie služby Pevný internet DSL

Dohoda o hromadnom uzavretí dodatkov k zmluve o poskytovaní verejných služieb časť 1

Dohoda o hromadnom uzavretí dodatkov k zmluve o poskytovaní verejných služieb časť 2

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko-A/487

Zmluva o poskytovaní verejných služieb T Com

Dohoda uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 9 a nasl. zákona č. 417/2013

 

Zmluvy 2015

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko-B/113

Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko-A/63

Zmluva o poskytnutí dotácie- FK

Zmluva o poskytnutí dotácie- Handball Zlatná na Ostrove

Zmluva o poskytnutí dotácie- Slovenský rybársky zväz

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko-B/697

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o nájme nebytových priestorov - Syliva Czafrangová

Zmluva - Sylvia Czafrangova

Dodatok k Zmluve - ABS

Nájomná zmluva č. 01/2015/NZ/RP na umiestnenie tabule

Nájomná zmluva č. 02/2015/NZ/RP na umiestnenie tabule

Nájomná zmluva č. 03/2015/NZ/RP na umiestenie tabule

Nájomná zmluva č. 04/2015/NZ/RP na umiestnenie tabule

Nájomná zmluva č. 05/2015/NZ/RP umiestnenie tabule

Nájomná zmluva č. 06/2015/NZ/RP umiestnenie tabule

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko-A/487

Zmluva o dielo RRA

Dodatok č.1 ku Zmluve  19/2014 Korkekt

Zmluva o dielo na realizáciu detského ihriska

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

Zmluva o nájme miesta na pohrebisko-A/306

Zmluva o nájme miesta na pohrebisko-A/238

Zmluva o nájme miesta na pohrebisko-B/560

Zmluva o nájme miesta na pohrebisko-B/509

Zmluva o nájme miesta na pohrebisko-B/253

Zmluva o nájme miesta na pohrebisko-A/252

Zmluva o nájme miesta na pohrebisko-B/44

Zmluva o nájme miesta na pohrebisko-A/132

Zmluva o nájme miesta na pohrebisko-B508

Zmluva o nájme miesta na pohrebisko-B529

Zmluva o nájme miesta na pohrebisko-A109

Zmluva o bezodkladnom prevode hnuteľného majetku

Zmluva o nájme miesta na pohrebisko-A/101

Zmluva o nájme miesta na pohrebisko-B/480

Zmluva o nájme miesta na pohrebisko-A146

Zmluva o nájme miesta na pohrebisko-B339

Zmluva o nájme miesta na pohrebisko-A/304

Zmluva o nájme miesta na pohrebisko-A/174

Zmluva o nájme miesta na pohrebisko-A189

Zmluva o nájme miesta na pohrebisko-A299

Kúpna zmluva č. 1/2015

Kúpna zmluva č. 2/2015

Zmluva DataWes

Zmluva o poverení 

Zmluva Handball 

Zmluva Občianske združenie Kóczán Mór

Zmluva Futbalový klub

Zmluva o nájme miesta na pohrebisko-B495

Zmluva o nájme miesta na pohrebisko-B48

Zmluva o nájme miesta na pohrebisko-B593

Zmluva o nájme miesta na pohrebisko-A488

Zmluva o nájme miesta na pohrebisko-A350

Zmluva o nájme miesta na pohrebisko-B484

Zmluva o nájme miesta na pohrebisko-A300

Zmluva o nájme miesto na pohrebisko-B167

Zmluva o nájme miesta na pohrebisko-B453

Dodatok č. 1 k zmluve o budúcej nájomnej zmluve

Dohoda č.8/2015/§ 54- VZ

Zmluva o poskytovaní servisných služieb

Zmluva o poskytnutí služieb

Zmluva o nájme miesta na pohrebisko-B122

Zmluva o nájme miesta na pohrebisko-A396

Zmluva o nájme miesta na pohrebisko-A387

Dodatok ponuka e. benefit ZSE

Zmluva o mieste na pohrebisko-B456

Zmluva o dielo PHSR

Zmluva o dielo na dodanie montáž kamerového systému

Dodatok č. DOD/02-2015/205/2014-IZ-4.0/V

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko-B114

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko-B450

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko-A128

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo na realizáciu detského ihriska

Dodatok č. 1 k Zmluve o vzájomnej spolupráci pri implementácii pedagogického modulu

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko A/151

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko-A139

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko-B319

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko-A338

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko-B361

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko-B365

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko-B482

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko-B536

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko-B486

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko-B485

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko-B484

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko-B483

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko-B482

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 0201/2011

Zmluva - Union

Zmluva IMG

Zmluva RRA Komárno

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko-A97

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko-A11

Dodatok k zmluve o dielo na realizáciu kamerového systému

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko-A 489

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko-B 639

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko-A 5

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko-B155

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko-B144

Kúpna zmluva č.Z201511948_Z

Kúpna zmluva č. Z201515453_Z o odstúpenie od zmluvy

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko-B228

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko-B454

Nájomná zmluva na prenájom pozemku

Nájomná zmluva na prenájom pozemku

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo na realizáciu kamerového systému

Dodatok k nájomnej zmluve na prenájom pozemku

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko-B216

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko-A117

 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko -B398

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko-B403

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko-B402

Zmluva o prenájme miesto na pohrebisko-B652

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko-B389

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko-A288

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko-A287

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko-A286

Zmluva o prenájme miesto na pohrebisko-B469

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko-B338

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko-B447

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko-A95

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko-A169

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko-B433

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko-B552

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko-A298

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko-B166

Nájomná zmluva na prenájom pozemku

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko-B613

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B614

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko -B343

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A37

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B322

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B321

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko-B320

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko-B525

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko -B195

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko -B393

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko-B409

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko-B588

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko-B391

Zmluva o dielo č. 1001/2015

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko-B699

Objednávka č. 9/1500132 Regionálna správa a údržba ciest Nitra

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko-B310

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko-A195

Dohoda č. 15/14/010/59

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko -B199

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko-B650

Nájomná zmluva na prenájom pozemku

Nájomná zmluva na prenájom pozemku

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko- B363

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko-B364

Dohoda o zabezpečení plnenia úloh Obecného hasičského zboru v obci Zlatná na Ostrove

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko-A181

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko -A362

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B107

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko-A434

Zmluva o čistení žumpy a vývoze odpadových vôd zo žumpy

 

Zmluvy 2016

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko -A104

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko -A 13

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 90

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy - NATUR-PACK, a.s.

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko- B 451

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko-A 449

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko-A 446

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko -B621

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko -A394

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko -A386

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko-B185

Zmluva o poskytnutí dotácie - príspevku Občianske združenie Kóczán Mór

Zmluva o poskytnutí dotácie - príspevku Slovenský rybársky zväz

Zmluva o poskytnutí dotácie - príspevku Futbalový klub

Zmluva o poskytnutí dotácie - príspevku Handball Zlatná na Ostrove

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B523

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B578

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B630

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B425

Dohoda o prenájme nebytových priestorov - karate

Nájomná zmluva č. 01/2016/NZ/RP na umiestnenie tabule 

Nájomná zmluva č. 02/2016/NZ/RP na umiestnenie tabule

Nájomná zmluva č. 03/2016/NZ/RP na umiestnenie tabule

Nájomná zmluva č. 04/2016/NZ/RP na umiestnenie tabule

Nájomná zmluva č. 05/2016/NZ/RP na umiestnenie tabule

Nájomná zmluva č. 07/2016/NZ/RP na umiestnenie tabule

Nájomná zmluva č. 08/2016/NZ/RP na umiestnenie tabule

Nájomná zmluva č. 09/2016/NZ/RP na umiestnenie tabule

Nájomná zmluva č. 10/2016/NZ/RP na umiestnenie tabule

Nájomná zmluva č. 11/2016/NZ/RP na umiestnenie tabule

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B554

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko- A222

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B75

Nájomná zmluva č. 259/2016

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko-A 18

Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo na realizáciu kamerového systému

Kúpna zmluva - Margita Illésová

Dohoda č. 16/14/012/8

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 700

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 293

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 364

Zmluva o dielo č. R_41/2016

Zmluva o poskytnutí služieb - CDT Light & Sound

Kúpna zmluva - BROZ

Zmluva o poskytovaní právnych služieb

Zmluva o vedení účtovníctva

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko -A72

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko -B628

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B186

Zmluva na poskytovanie služby -Dogazyl

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko- A 70

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 624

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko -A 120

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 112

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 215

Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb

Zmluva o grantovom účte - Prima Banka

Kúpna zmluva č. KZ201616/KN/PJ

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 385

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 275

Dodatok k Zmluve o dielo

Zmluva o poskytnutí dotácie - Seishin Karate Klub Zlatná na Ostrove

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 615

Nájomná zmluva č. 540/2016

Kúpna zmluva - Zoltán Macsai

Zmluva o spolupráci NATUR -PACK

Zmluva o spoločnej výpožičke

Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci v oblasti výroby veternej energie

Zmluva č. 115408 08U01 - Environmentalny fond

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B490

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B489

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B214

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B92

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A39

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B534

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A105

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A383

Zmluva o dielo 16/229

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A186

T- Slovak Telekom - výpoveď

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A490

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A491

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B175

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B149

Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve o prenájom pozemku zo dňa 14.01.2014

Zmluva č. BA/2015/303

Zmluva o dielo

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B701

Zmluva o poskytnutí dotácie

Zmluva o poskytnutí dotácie

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A17

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B210

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A145

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 518

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 519

Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke č.: SITB-OO-2015

Zmluva o výpožičke - Sylvia Czafrangóová

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 609

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 207

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 269

Dodatok č. 03 k Zmluve o dodávke plynu

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 290

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 608

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 309

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 213

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 384

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 435

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 31

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 702

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 339

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 81

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 10

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 703

Kúpna zmluva - Pavol Tuška

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 64

ZSE - Zmluva o združenej dodávke elektriny

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 83

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 492

 Nájomná zmluva č. 1162/2016

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 306

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 616

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - T com

Zmluva o dielo č. 0111/2016

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 330

 

Zmluvy 2017

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 151

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 154

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 371

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 435

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 704

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 408

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 493

Rámcová zmluva o vykonaní odberu vyradených elektrických e elektronických zariadení

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 218

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko -B 206

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 14

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 75

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 96

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 705

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 428

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 642

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 427

Mandátna zmluva 

dohoda sociálna poisťovňa

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 464

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 465

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 245

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 516

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 517

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 617

Zmluva o uložení komunálneho odpadu 

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 586

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - 4/2017

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce -3/2017

Zmluva o prenájme miesto na pohrebisko - B 278

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 277

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 63

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 62

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 74

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - 1/2017

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - 05/2017

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce - 2/2017

Zmluva o prenájme miesto na pohrebisko - B 230

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 100

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 706

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 707

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 352

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 656

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 115

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 185

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 87

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 248

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 249

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 512

Dodatok k Zmluve o nakladaní s komunálnym odpadom 

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 16

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 367

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 24

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 233

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 568

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 271

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 322

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 323

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 295

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 260

 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 246

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 106

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 286

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 524

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 44

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 191

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb č. 2017/013

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 424

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 421

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 422

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 418

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 71

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 181

 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 183

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 334

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 321

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 32

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 285

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 134

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 311

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 333

Zmluva o dielo č. 0301/2017

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 161

 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 95

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 96

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 284

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 301

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 51

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 209

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 455

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 246

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 150

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 499

Dohoda č.17/2017/§54

Zmluva združenie

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 57

Dohoda č.17/14/012/9

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 247

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 170

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 171

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 466

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 471

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 76

Orange zmluva

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 191

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 102

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 162

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 268

Zmluva ZSE 1

Zmluva ZSE 2

Zmluva ZSE 3

Dodatok č. 03 Zmluva o dodávke plynu

Zmluva o spolupráci a združení 

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 654

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 292

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 303

Dodatky k zmluve o poskytovaní verejných služieb -Tcom

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 93

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 123

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 172

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 22

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 626

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 349

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 348

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 0111/2016

Zmluva o združenej dodávke elektriny

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 202

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 176

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 360

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 212

Zmluva o poskytovaní služieb 

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 261

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - b 548

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 46

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 141

Nájomná zmluva č. 1/2017 - Silvia Szalaiová

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 544

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 375

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 115

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 234

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 144

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 420

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 409

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 233

Nájomná zmluva č. 2/201/NZ/RP - na umiestnenie tabule

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 535

Súhrnný návrh poistnej zmluvy - Allianz 

Príloha - k poistnej zmluve Allianz - zoznam poistných budov

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 426

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 583

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 269

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 49

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 511

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 347

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 225

ZSE Dodatok Ponuka E.Benefit 

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve uzatvorenej dňa 14.09.2016

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 43

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 411

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 410

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 42

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 276

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 294

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 458

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 198

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 463

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 376

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 311

Dodatok č. 1/2017 - k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 3/2017

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 556

Dodatok k Dodatku k Zmluve o poskytovaní verejných služieb na poskytovanie služby Pevný internet DSL

Preberací protokol k DSL

Preberací protokol k DSL

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 358

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 575

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 649

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 76

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 200

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 404

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 329

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 655

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 283

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 431

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 315

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 102

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 580

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 579

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 416

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 414

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 25

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 24

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 500

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 379

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 619

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 324

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 645

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 318

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 319

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 61

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 174

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 177

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 302

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 111

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 45

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 127

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 317

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 238

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 559

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 618

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 520

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 640

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 203

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 591

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 170

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A  343

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 218

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 407

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 166

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 320

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 208

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 55

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 140

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 89

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 226

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 351

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 327

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 216

Zmluva o prenájme mieta na pohrebisko - A 172

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 647

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 385/1

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 370

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 369

 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 341

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 270

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 429

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 23

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 164

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 163

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 292

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 178

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 602

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 598

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 599

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 600

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 601

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 603

Zmluva o zachovávaní mlčanlivosti

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 92

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 38

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 153

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 197

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 264

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 18

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 36

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 4

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 553

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 229

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 86

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 12

 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 653

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 439

Kúpna zmluva - Silvia Molnárova

 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 90

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 402

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 145

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 399

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 297

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 312

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 285

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 507

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 589

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 505

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 19

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 138

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 570

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 625

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 290

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 74

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 220

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 142

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 623

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 143

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 192

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 107

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 119

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 20

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 30

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 164

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 275

Zmluva o dielo č. 2-FRA2017-028 so SOMI Systems

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 574

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 419

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 108

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 273

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 17

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 16

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 143

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 5

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 147

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 632

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 328

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 325

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 116

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 344

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 345

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 316

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 155

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 567

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 146

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 152

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 604

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 441

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 262

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 257/1

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 12

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 106

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 26

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 93

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 120

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 125

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 467

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 391

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 168

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 73

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 405

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 395

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 21

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 68

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 20

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 448

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 6

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 26

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 263

Dodatok k zmluve A0640829- orange

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 223

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 56

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 158

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 257

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Zlatná na Ostrove č. 7/2017 - Handball

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 1

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 521

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 173

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko -  B 161

Zmluva o poskytnuti finančnej dotácie z rozpočtu Obce Zlatná na Ostrove č.6/2017 - Futbalový klub 

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 236

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 207

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 79

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 406

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 59

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 82

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 380

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 294

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 187

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 595

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 227

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 88

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 411

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 297

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 168

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 184

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 203

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 1

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 358

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 67

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 52

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 561

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 657

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 113

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 114

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 374

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 353

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 351

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 77

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 23

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 381

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 51

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 98

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 190

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 390

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 241

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 204

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 7

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 134

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 400

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 401

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 267

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 60

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 71

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 98

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 477

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 65

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 28

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 223

Zmluva o prenájme na pohrebisko -A 48

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 154

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 157

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 209

Dohoda č. 17/14/010/23 - Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno

Zmluva združenie

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 327

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 160

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 328

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 436

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 245

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 196

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 196

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 255

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 646

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 240

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 226

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 9

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 312

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 279

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 148

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 47

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 162

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 237

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 202

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 260

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 407

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 412

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 282

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 522

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 284

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 350

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 21

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 175

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 179

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 210

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 337

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 651

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 295

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 296

Kúpna zmluva - Jozef Uzola 

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 265

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 264

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 205

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 392

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 215

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 228

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 466

Dodatok č. 6 k Zmluve o dodávke vody z verejného vodovodu č .408/2000

Nájomná zmluva č. 2/2017

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 309

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 310

Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 158

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 34

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 378

Zmluva o dielo TONEX

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 156

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 91

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 132

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 408

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 277

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 88

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 444

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 566

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 239

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 242

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 256

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 61

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 282

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 465

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 596

 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 417

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 388

Zmluva o splátkovom úvere - OTP 

Zmenka 

Zmluva o vyplňovacom práve k bianko zmenke

Prevádzková zmluva KOMVaK

 

2018

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 410

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 708

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 234

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 250

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 550

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 709

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 658

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 666

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 659

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 474

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 555

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 147

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 212

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 180

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 94

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 359

Zmluva o právnej službe

Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu Obce Zlatná na Ostrove - FK, zmluva FK

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Zlatná na Ostrove - Občianske združenie KM

Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu Obce Zlatná na Ostrove - Seishin Karate Klub

Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu Obce Zlatná na Ostrove - Handball 

Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu Obce Zlatná na Ostrove - Rybary

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 230

Licenčná zmluva č. 3073503

Zmluva na poskytovanie služby č. 30735/2018

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 0111/2017

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 660

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 38

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 494

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 460

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 279

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 662

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 643

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 545

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 546

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 53

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 52

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 353

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 354

Zmluva č. 2018/021 o poskytovaní audítorských služieb - Zmluva

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 43

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 36

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 289

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 288

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 238

Kúpna zmluva  - Mária Füriová

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 160

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 357

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 272

Dodatok č. 04 k Zmluve o dodávke plynu

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 469

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 42

Nájomná zmluva na prenájom pozemku - Ďumbier 

Zmluva o výpožičke nebytových priestorov č. 1/2018 - Seishin Karate Klub

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 367

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 470

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 222

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 183

Zmluva o poverení k plneniu úloh v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z.

Zmluva o výpožičke pozemku č. 2/2018 - Štefan Nagy

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 495

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 249

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 581

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 2

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 11

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 121

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 493

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 492

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 336

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 244

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 627

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 108

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 594

Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 2

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 66

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 69

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 188

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 253

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 254

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 307

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 381

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 39

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 60

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 66

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 85

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 254

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 261

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 268

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 300

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 380

Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom

Zmluva o spracúvaní osobných údajov - TECHEM

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 437

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 503

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko -A 201

Dohoda č. 18/14/012/11 - Úrad práce soc. vecí a rodiny

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 69

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 77

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 397

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 496

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 348

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 371

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 67

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 382

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 564

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 308

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 336

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 468

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 219

Zmluva o poskytovaní účtovníckych služieb a služieb mzdovej agendy

Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľa -A4

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 281

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 582

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko -B 110

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 70

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 153

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 663

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 165

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 130

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 129

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 528

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 187

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 40

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 584

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 54

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 55

DODATOK k Zmluve o nakladaní s komunálnym odpadom- FCC

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 206

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 461

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 562

Zmluva o poskytovaní služieb - Obecný deň 2018

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 32

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 72

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 307

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 313

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 64

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko- A 450

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 3

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 163

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 182

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 334

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 159

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 133

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 211

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 271

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 637

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 638

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 118

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 119

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 631

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 326

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 255

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 6

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 366

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 547

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 80

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 224

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 664

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 198

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 397

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 398

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 403

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 299

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 400

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 62

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 414

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 463

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 464

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 78

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 237

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 152

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 219

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 14

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 157

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 326

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 648

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 29

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 87

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 167

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 205

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 301

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 356

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 458

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 100

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 180

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 272

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 478

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 479

Kúpna zmluva - Gubicza

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 354

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 58

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 302

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 313

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 31

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 116

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 179

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 467

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 468

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 470

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 374

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 317

Dodatok č. 1  K zmluve o poskytovaní nenávratného finančného príspevku  - Predchádzanie vzniku bioodpadu

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 457

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 710

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 370

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 85

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 86

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 349

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 388

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 387

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 296

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 257

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 256

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 258

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 150

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 430

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 37

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 156

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 184

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 204

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 333

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 201

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 377

 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 331

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 182

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 571

Kúpna zmluva - Alexander Nagyvendégi

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 89

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 389

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 438

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 440

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 442

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 78

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 129

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 130

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 266

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 22

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 91

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 141

Zmluva o prenájme miesta  na pohrebisko - B 142

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 303

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 372

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 373

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 530

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 532

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 585

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 28

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 29

Kúpna zmluva č. Z201831553_Z

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 369

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 140

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 221

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 280

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 526

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 365

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 241,242,243,244

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 443

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 200

Zmluva č. 28/2018 o poskytovaní praktického vyučovania

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 229

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 50

Zmluva o humanitárnej zbierke použitých textílií, odevov a obuvi

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 393

ZSE - Zmluva o združenej dodávke elektriny

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 325

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 331

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 514

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 515

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 356

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 396

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 124

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 565

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Zlatná na Ostrove - FK

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Zlatná na Ostrove - Handball

Zmluva o pripojení odberného elektronického zariadenia - ZD

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 251

Zmluva o poskytovaní právnych služieb

Allianz - Slovenská poisťovňa - Poistenie kosačky

Dohoda č. 18/14/010/60 - Úrad práce 

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 59

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 178

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 362

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 291

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 577

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 357

Výpoveď zmluvy - ELEKOS

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 34

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 368

Zmluva 1002/2018 - TONEX

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 597

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 412

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 68

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 385

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 304

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 386

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 289

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 259

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 422

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 99

Zmluva o dielo č. 0801/2018

Zmluva č. 6/2018/NZ/RP

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 475

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 667

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 341

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 342

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 668

Kúpna zmluva

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 45

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 431

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 432

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 40

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 193

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 192

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 197

Zmluva o prenájme miest a na pohrebisko - A 199

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 136

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 496

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 432

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 250

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 340

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 471

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 592

2019

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 460

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 461

Kúpna zmluva - Pomichal

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 232

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 274

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 427

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Zlatná na Ostrove v roku 2019 - 1/2019

Nájomná zmluva č. 1/2019

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 497

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 429

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 430

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 620

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 665

Zmluva ENVI-PAK, a.s.

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 498

Zmluva č. 1503/2019/NZ/RP na umiestnenie tabule

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 711

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 318

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Zlatná na Ostrove v roku 2019- FK

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko -  A 441

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 442

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 712

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obec Zlatná na Ostrove 2019- Slovenský rybársky zväz

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko  - A 444

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 445

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Zlatná na Ostrove 2019- Handball

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 243

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 415

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 499

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 472

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 549

Kúpna zmluva - Alexander Szendi

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 8

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 557

Zmluva o výpožičke

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb 

Zmluva o poskytovaní služieb 

Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov - MODELING

Zmluva o dielo č. 0606/2019

Zmluva o nájme pozemkov - BROZ

Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 274

Zmluva o úhrade nákladov spojených s obstaraním ÚPN - peomi

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 434

Zmluva o nájme pozemkov - Mgr. Barnabáš Kováč

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 500

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 462

 Zmluva o nájme služobného bytu FI

Zmluva o dielo

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie FK z rozpočtu obce Zlatná na Ostrove 5/2019

Dodatok č.2 k Zmluve o poskytovaní nenávratného finan. príspevku- bioodpad

Zmluva o vyplňovacom práve k bianko zmenke č. 3005/19/017-BZ-01

Zmluva o vinkulácii vkladu č. 3005/19/017-22-01

Zmluva o splátkovom a prekleňovacom úvere

Zmluva o prenájme miesta na pohrebné miesto - B 713

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 714

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 308

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 715

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 426

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 531

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 54

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 377

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 117

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 135

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 136

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 633

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 118

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 127

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 247

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 612

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 481

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 443

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 472

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 372

Zmluva č. 17/2019 - Špeciálne cestné práce KOREKT 

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 573

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 101

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 359

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 103

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 190

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 137

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 510

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 281

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 278

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 57

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 194

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 635

ENVI-PAK - späťvzatie výpovede

Dodatok k Zmluve o nakladaní s komunálnym odpadom, s drobným stavebným odpadom a objemným odpadom č. 10

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Zlatná na Ostrove v roku 2019 - Handball

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 4

Zmluva o nájme služobného bytu

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko 

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 105

Kúpna zmluva - VAPO Group s.r.o.

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2/2019

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 239

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 563

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 27

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 473

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 501

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 459

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 716

Zmluva o nájme pozemkov 

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 569

Zmluva o nájme nebytových priestorov - Szalaiová

Výpoveď zmluvy o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom

2020

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 345

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 491

Licenčná zmluva - DATALAN

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 447

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 448

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 605

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 606

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 607

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 611

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 342

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 423

Zmluva č. R02/2020/NZ/RP

Zmluva č. R01/2020/NZ/RP

Zmluva o nájme pozemkov 

Zmluva č. R03/2020/NZ/RP

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obec Zlatná na Ostrove - Slovenský rybársky zväz

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 670

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Zlatná na Ostrove - Handball

Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytovaní účtovných služieb a služieb mzdovej agendy

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Zlatná na Ostrove - FK

Zmluva č. R4/2020/NZ/RP

Nájomná zmluva na hrobové miesto č. A 474
Nájomná zmluva na hrobové miesto č. B 671

Nájomná zmluva na hrobové miest č. A 475

Nájomná zmluva na hrobové miesto č. B 125

Nájomná zmluva na hrobové miesto č. B 126

Nájomná zmluva na hrobové miesto č. B 171

Zmluva o poskytovaní služieb VEMA V4 CLOUD

Príloha č. 1 k Zmluve č. ZNR1111201837 - ENVI - PAK

Nájomná zmluva na hrobové miesta č. A 502

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb - rok 2019 - Ing. Ľudovít Fiala

Nájomná zmluva na hrobové miesta č. A 503

Nájomná zmluva na hrobové miesto č. A 41

Nájomná zmluva na hrobové miesto č. B 128

Zmluva o zriadení vecného bremena

Zmluva o zabezpečení benefitných poukážok

Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

Dodatok č. 2 k Zmluve o zriadení spoločného stavebného úradu v Komárne 

 Dodatok č.3 k Zmluve o poskytnutí NFP111201723204

Nájomná zmluva na hrobové miesto č. B 717

Poistná zmluva č. 8001415896 - UNIQA

Nájomná zmluva na hrobové miesto č. A 366

Zmluva o poskytnutí dotácie pre FK Zlatná na Ostrove na II. polrok

Zmluva o výpožičke - Alexander Sárközi a Magdaléna Sárköziová

Nájomná zmluva na hrobové miesto č. B 7

Nájomná zmluva na hrobové miesto č. B 8

Nájomná zmluva na hrobové miesto č. B 9

Nájomná zmluva na hrobové miesto č. B 10

Nájomná zmluva na hrobové miesto č. B 718

Nájomná zmluva na hrobové miesto č. B 674

Nájomná zmluva na hrobové miesto č. B 379

Zmluva o verejnom predstavení - Tanečné divadlo Ifjú Szivek

Dodatok č.1 k Zmluve o nájme služobného bytu

Nájomná zmluva na hrobové miesto č. B 719

Nájomná zmluva na hrobové miesto č. A 94

Nájomná zmluva na hrobové miesto č. A 504

Nájomná zmluva na hrobové miesto č. A 476

Zmluva o nájme obecného bytu - Bödök

Zmluva o nájme obecného bytu - Csonková

Zmluva o nájme obecného bytu - Fitos

Zmluva o nájme obecného bytu - Ham

Zmluva o nájme obecného bytu - Koczkášová

Zmluva o nájme obecného bytu - Máron

Zmluva o nájme obecného bytu - Olajos

Zmluva o nájme obecného bytu - Panyi

Zmluva o nájme obecného bytu - Végh

Zmluva o nájme obecného bytu - Zsemlye

Zmluva o nájme obecného bytu - Selmecziová

Zmluva o nájme obecného bytu - Horváthová

Nájomná zmluva na hrobové miesto č. B 676

Nájomná zmluva na hrobové miesto č. A 477

Nájomná zmluva na hrobové miesto č. B 169

Nájomná zmluva na hrobové miesto č. B 610

Nájomná zmluva na hrobové miesto č. B 669

Nájomná zmluva na hrobové miesto č. B 673

Nájomná zmluva na hrobové miesto č. B 675

Nájomná zmluva na hrobové miesto č. B 84

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Zmluva na odchyt a umiestnenie psov do karanténnej stanice - OZ Veselá Labka

Nájomná zmluva na hrobové miesto č. A 433

Nájomná zmluva na hrobové miesto č. B 720

Nájomná zmluva na hrobové miesto č. A 505

Nájomná zmluva na hrobové miesto č. B 677

Darovací list - Adománylevél

Dohoda č. 20/14/010/62 - ÚPSVaR Komárno - Obec Zlatná na Ostrove

Nájomná zmluva na hrobové miesto č. A 478

Nájomná zmluva na hrobové miesto č. B 572

Dodatok č. 1 k Zmluve 2020/047/ZVP016 - Tanečné divadlo Ifjú Szívek

Zmluva o výpožičke - Slovenská republika v správe ŠÚ SR

Zmluva o poskytovaní služieb DATALAN, a.s.

2021

Kúpna zmluva / Gastro-Haal, s.r.o.

Nájomná zmluva na hrobové miesto č. A506

Nájomná zmluva na hrobové miesto č. A507

Nájomná zmluva na hrobové miesto č. A508

Nájomná zmluva na hrobové miesto č. A509

SPP - Zmluva o dodávke plynu

Západoslovenská distribučná, a.s. 

Orange Slovensko, a.s. Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 

Orange Slovensko, a.s. Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

Orange Slovensko,a.s. BNP Paribas Cardif Poisťovňa,a.s. Poistná zlmuva č. 4106209963

Nájomná zmluva na hrobové miesto č. A510

Nájomná zmluva na hrobové miesto č. B 392

Nájomná zmluva na hrobové miesto č. B 80

Dodatok k Zmluve o nakladaní s komunálnym odpadom, s drobným stavebným odpadom a objemným odpadom č. 11

Nájomná zmluva na hrobové miesto č. A 511

Nájomná zmluva na hrobové miesto č. A 512

Nájomná zmluva na hrobové miesto č. B 330

Nájomná zmluva na hrobové miesto č. B 721

Solitea Vema - Oznámenie o zlúčení 

Nájomná zmluva na hrobové miesto č. B 329

Nájomná zmluva na hrobové miesto č. B 672

Nájomná zmluva na hrobové miesto č. B 722

Zmluva o nájme bytových priestorov - Silvia Szalaiová

Dodatok č.1 k Zmluva o výpožičke - Slovenská republika - Štatistický úrad SR

 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Zlatná na Ostrove pre FK Zlatná na Ostrove I.polrok 2021

Kúpna zmluva - Gábor Molnár a Veronika Szalaiová

Zmluva o zriadení vecného bremena 

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb 

Zmluva o združenej dodávke elektriny - ZSE Energia, a.s. 

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Zlatná na Ostrove pre Slovenský rybársky zväz - MsO Komárno

Zmluva o nájme nebytových priestorov / Annamária Hausleitner

Zmluva o poskytovaní verejných služieb cez pevné pripojenie / Orange Slovensko, a.s.

Zmluva o poskytovaní verejných služieb cez pevné pripojenie / Orange Slovensko, a.s.

Zmluva o poskytovaní verejných služieb na poskytovanie služieb cez partnerskú optickú sieť/Orange Slovensko, a.s.

Zmluva o poskytovaní verejných služieb na poskytovanie služieb cez partnerskú optickú sieť/Orange Slovensko, a.s. 

Zmluva o spolupráci, PEDIATER BE, s.r.o.

Nájomná zmluva na hrobové miesto č. A 50

Nájomná zmluva na hrobové miesto č. A 50/1

Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve PZ P:1/2021 - Gábor Molnár a Veronika Szalaiová

Príloha číslo 1 k Zmluve č. ZNR1111201837 - ENVI-PAK,a.s.

Zmluva o výpožičke nehnuteľnosti - Ladislav Markovics a Alžbeta Markovicsová 

Dodatok č.11 k Zmluve o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

Zmluva č.2020_MPC_NP_PoP2_ZŠ_287 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít

Dodatok č. 1 k zmluve č. SDA50124106 - Slovakia Energy

Dodatok č. 1 k zmluve č. SDA50124107 - Slovakia Energy

Dodatok č. 1 k zmluve č. SDA50124108 - Slovakia Energy

Všeobecné obchodné podmienky poskytovania služieb v odpadovom hospodárstve / FCC Environment

Nájomná zmluva na hrobové miesto č. A 119/1

Zmluva o poskytovaní verejných služieb / Orange Slovensko, a.s.

Nájomná zmluva na hrobové miesto č. B 240

Zmluva č. R01/2021/NZ/RP na umiestnenie tabule - VaTaR IT Solutions s.r.o.

Nájomná zmluva na hrobové miesto č. A 126

Nájomná zmluva na hrobové miesto č. B 188

Nájomná zmluva na hrobové miesto č. B 672

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy / Západoslovenská distribučná,a.s. 

Nájomná zmluva na hrobové miesto č. A 513

Nájomná zmluva na hrobové miesto č. B 148

Nájomná zmluva na hrobové miesto č. B 298

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Zlatná na Ostrove v roku 2021 - Futbalový klub Zlatná na Ostrove II. polrok

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti - Monika Huszáriková

Zmluva č. R01/2021/NZ/RP na umiestnenie tabule - Centrál, n.o.

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Zlatná na Ostrove v roku 2021 - Handball Zlatná na Ostrove

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti - Rímskokatolícka cirkev, farnosť Nová Stráž

Zmluva o združenie dodávke elektriny alebo zemného plynu pre odberateľov Mimo Domácnosť - Slovakia Energy, s.r.o.

 Nájomná zmluva na hrobové miesto č. B 324

Nájomná zmluva na hrobové miesto č. A 415

Nájomná zmluva na hrobové miesto č. B 335

Zmluva pre umiestnenie Z-BOXU

Nájomná zmluva na hrobové miesto č. B 679

Nájomná zmluva na hrobové miestu č. B 723

Dohoda č. 21/14/010/2 - ÚPSVaR Komárno

Nájomná zmluva na hrobové miesto č. B 724

Nájomná zmluva na hrobové miesto č. B 725

Zmluva o úhrade nákladov spojených s obstaraním územnoplánovacej dokumentácie - Fűriová

Zmluva o bežnom účte - ČSOB a.s.

Zmluva o bežnom účte - ČSOB a.s.

Zmluva o bežnom účte - ČSOB a.s.

Zmluva o bežnom účte - ČSOB a.s.

Zmluva o bežnom účte - ČSOB a.s.

Zmluva o bežnom účte - ČSOB a.s.

Zmluva o bežnom účte - ČSOB a.s.

Zmluva o bežnom účte - ČSOB a.s.

Zmluva o využívaní služby - ČSOB BUSINESSBANKING LITE

Zmluva o poskytovaní služby - ČSOB BUSINESSBANKING LITE

Zmluva o nájme bytových priestorov  - Silvia Szalaiová

Dodatok k Zmluve o nakladaní s komunálnym odpadom, s drobným stavebným odpadom a objemným odpadom - FCC Slovensko, s.r.o.

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti - Ing. Zuzana Nagyová

Zmluva o združených dodávkach zemného plynu č. SC2021/868 - MET Slovakia,a.s.

Nájomná zmluva na hrobové miiesto č. B 323

Nájomná zmluva na hrobové miesto č. B 286/1

Nájomná zmluva na hrobové miesto č. A 514

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti - Obec Zlatná na Ostrove

Nájomná zmluva na hrobové miesto č. A 25

Zmluva o vytvorení webového sídla - Galileo Corporation 

Zmluva o prevádzke webového sídla

Zmluva o spracovaní osobných údajov 

Zmluva o prepojení dokumentov z www stránok na CUET

Nájomná zmluva na hrobové miesto č. B 726

 Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti -Alfréd Jandás a Valéria Jandásová

Zmluva č. R01/2022/NZ/RP na umiestnenie tabule

Nájomná zmluva na hrobové miesto č. A 480

Nájomná zmluva na hrobové miesto č. B 727

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Zlatná na Ostrove v roku 2022 - Slovenský rybársky zväz -MsO Komárno

Zmluva a poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Zlatná na Ostrove na I.polrok 2022-Futbalový klub Zlatná na Ostrove 

Zmluva č. R02/2022/NZ/RP na umiestnenie tabule - VATTIGEO

Nájomná zmluva na hrobové miesto č. A 479

Nájomná zmluva na hrobové miesto č. B 179/1

Nájomná zmluva na hrobové miesto č. A 466/1

Nájomná zmluva na hrobové miesto č. B 394

Nájomná zmluva na hrobové miesto č. B 678

Nájomná zmluva na hrobové miesto č. B 680

Nájomná zmluva na hrobové miesto č. B 728

Nájomná zmluva na hrobové miesto č. B 729

Sprostredkovateľská zmluva 

Nájomná zmluva na hrobové miesto č. A159

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti

Nájomná zmluva na hrobové miesto č. B 384

Nájomná zmluva na hrobové miesto č. B 175/1

Nájomná zmluva na hrobové miesto č. A 515

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Zlatná na Ostrove v roku 2022 - OZ Kóczán Mór

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Zlatná na Ostrove v roku 2022 - Handball Zlatná na Ostrove

Nájomná zmluva na hrobové miesto č. B 179/2

ZA OBSAH ZODPOVEDÁ:

Správca obsahu: Obec Zlatná na Ostrove
Školská č. 184
946 12 Zlatná na Ostrove
Tel: 035/7781168
Email: obeczlatna@obeczlatna.sk
TECHNICKÝ PREVÁDZKOVATEĽ:

Obec Zlatná na Ostrove
Školská č. 184
946 12 Zlatná na Ostrove
Tel: 035/7781168
Email: obeczlatna@obeczlatna.sk
INFORMÁCIE O STRÁNKE:

Prístupnosť
Autorské práva